منتورینگ


شاید نزدیک‌ترین مفهوم به منتورینگ همان تجربه‌ی «مرید و مرادی» باشد که در فرهنگ ما تاریخی طولانی دارد.

سالکی که برای یافتن راه و رسیدن به مقصود نزد پیری می‌رفت که خود این مسیر را پیموده بود. مرشدی که این راه را می‌شناخت و به پستی‌وبلندی آن آگاهی داشت. استادی که می‌دانست چه ملزوماتی برای این سفر نیاز است.

پس سالک خود را نه‌تنها دل‌سپرده بلکه سرسپرده در اختیار پیر می‌گذاشت و راه می‌پیمود.

در منتورینگ تفاوت با کوچینگ در همین است. همراهی در کوچینگ اینجا کمی شکل استادشاگردی قوی‌تری به خود می‌گیرد. در اینجا منتور (همان استاد) ابتدا نقطه‌ی هدفی برای شاگرد با کمک خودش انتخاب می‌کند و بعد با تمرینات منظم او را برای رسیدن به هدف کمک می‌کند.

در میرهادیسم دوره‌های منتورینگ با رویکرد عرفانی و کهن‌الگوها برگزار می‌شود.

دوره‌های منتورینگ میرهادیسم در سه شکل مختلف برگزار می‌شود:


دوره های منتورینگ میرهادی


سبد خرید

سبد خرید شما در حال حاضر خالی است.